Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ - Τράπεζα Θεμάτων

ΘΕΜΑ Δ

Το υπουργείο οικονομικών για να ελαφρύνει οικονομικά τις οικογένειες με πολλά παιδιά εφάρμοσε μια φορολογική πολιτική όπου, ανάλογα με το πλήθος των παιδιών μιας οικογένειας αφαιρεί ανάλογο ποσό από το φόρο που θα πληρώσουν, με βάση τον παρακάτω πίνακα:
Αριθμός παιδιώνΠοσό αφαίρεσης φόρου
0 έως και 20 ευρώ
3 και άνω1000 ευρώ
Να αναπτύξετε έναν αλγόριθμο ο οποίος για μία και μόνο οικογένεια και με την υπόθεση ότι ο φόρος της είναι πάνω από 1000 ευρώ:
Δ1. Να διαβάζει το φόρο που πρέπει να πληρώσει καθώς και το πλήθος των παιδιών της.
Μονάδες 5 Δ2. Να εμφανίζει το μήνυμα «είναι πολύτεκνη οικογένεια», μόνο στη περίπτωση που έχει από 3 παιδιά και πάνω.
Μονάδες 5 Δ3. Να υπολογίζει το τελικό ποσό φόρου που πρέπει να πληρώσει η οικογένεια.
Μονάδες 15
  • Αλγόριθμος ΘέμαΔ
  • Διάβασε φόρος, αρ_παιδιών
  • Εμφάνισε "είναι πολύτεκνη οικογένεια"
  • Αν αρ_παιδιών >= 3 τότε
  • Αποτελέσματα // φόρος //
  • Τέλος_αν
  • Τέλος ΘέμαΔ
  • φόρος ← φόρος - 1000