Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ - Τράπεζα Θεμάτων

ΘΕΜΑ Δ

Το υπουργείο οικονομικών για να ελαφρύνει οικονομικά τις οικογένειες με πολλά παιδιά εφάρμοσε μια φορολογική πολιτική όπου, ανάλογα με το πλήθος των παιδιών μιας οικογένειας αφαιρεί ανάλογο ποσό από το φόρο που θα πληρώσουν, με βάση τον παρακάτω πίνακα:
Αριθμός παιδιώνΠοσό αφαίρεσης φόρου
0 έως και 20 ευρώ
3 και άνω1000 ευρώ
Να αναπτύξετε έναν αλγόριθμο ο οποίος για μία και μόνο οικογένεια και με την υπόθεση ότι ο φόρος της είναι πάνω από 1000 ευρώ:
Δ1. Να διαβάζει το φόρο που πρέπει να πληρώσει καθώς και το πλήθος των παιδιών της.
Μονάδες 5 Δ2. Να εμφανίζει το μήνυμα «είναι πολύτεκνη οικογένεια», μόνο στη περίπτωση που έχει από 3 παιδιά και πάνω.
Μονάδες 5 Δ3. Να υπολογίζει το τελικό ποσό φόρου που πρέπει να πληρώσει η οικογένεια.
Μονάδες 15
Επόμενο

Τι θέλεις να κρύψεις;

Τελεστές
Σταθερές τιμές
Μεταβλητές

Οι ασκήσεις προέρχονται από τα θέματα Δ της Tράπεζας Θεμάτων για το μάθημα Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ της Β´ Λυκείου.

  1. Σύρε τις εντολές στη σωστή θέση και πάτησε "Έλεγχος" για να ελέγξεις την λύση.
  2. Πάτησε "Λύση" για να εμφάνίσει την ενδεικτική λύση του θέματος.
  3. Με το κουμπί "Πιο Δύσκολο" μπορείς να κρύψεις τελεστές, σταθερές τιμές και μεταβλήτες για να τις συμπληρώσεις.
  4. Αν αφήσεις το ποντίκι πάνω κάποια υποερώτημα πχ "Δ1" θα δεις τις εντολές που αφορούν αυτό το υποερώτημα.
  5. Πατήστε το εικονίδιο του διαγράμματος για να δείτε την λύση ως Διάγραμμα ροής.
  6. Πάτησε "Επόμενο" για να δεις το επόμενο θέμα από την Tράπεζα Θεμάτων.